Aftabgardan – system tray چیست و چه كاربردی دارد؟

به ناحیه سمت راست (task bar ) یعنی همانجایی كه ساعت ویندوز در آن قسمت قرار دارد system tray می گویند. Vc system tray is restarting در این قسمت علاوه بر ساعت سیستم آیكن هایی از برنامه ها وجود دارد .(بطور مثال yahoo messenger ) این برنامه ها هر چقدر در این ناحیه بیشتر باشد باعث می شود سرعت كامپیوتر هنگام روشن شدن خیلی كند شود. What is a system tray برای پاك كردن برنامه های مزاحم در این ناحیه باید دقت كرد .چون برنامه های سیستمی و درایورهای صوتی و گرافیكی مثل علامت بلندگو و آرم كارت گرافیك هم در این ناحیه هستند .

برای پاك كردن از منوی start منوی run را باز كرده و عبارت msconfig را در آن تایپ كنید .پنجره ای با نام system configuratio utility باز می شود كه در آن تب startup را فعال نمایید . How to remove icons from system tray حالا لیستی از برنامه هایی كه در موقع روشن شدن ویندوز بالا می آیند در جلوی شماست . Where is the system tray هر برنامهای را كه نخواستید هنگام روشن شدن بالا بیاید و باعث كندی شود را با برداشتن تیك غیرفعال كنید . What is a system tray icon خیلی مراقب باشید زیرا اگر برنامه ای را كه به سیستم عامل ویندوز مربوط است اشتباها پاك كنید ویندوز دچار خرابی می شود.

در ویندوز اكس پی در همین قسمت گزینه ای به نام hide all microsoft services وجود دارد كه اگر آن را بزنید برنامه هایی را كه به ویندوز مربوط است را مخفی می كند و لیستی را به شما میدهد كه در آن خبری از فایل های سیستم نیست و راحت و با اطمینان تر می توان بقیه برنامه ها را از لیست خارج كرد.

کلمات کلیدی: افزایش سرعت کامپیوتر, task bar, پاک کردن برنامه های مزاحم, افزایش سرعت ویندوز, ویندوز اکس پی, ترفندهای ویندوز, علت کند شدن ویندوز, msconfig, حذف ایکون برنامه ها, آیکون برنامه ها از system tray, system try چیست

به ناحیه سمت راست (task bar ) یعنی همانجایی كه ساعت ویندوز در آن قسمت قرار دارد system tray می گویند. Vc system tray exe در این قسمت علاوه بر ساعت سیستم آیكن هایی از برنامه ها وجود دارد .(بطور مثال yahoo messenger ) این برنامه ها هر چقدر در این ناحیه بیشتر باشد باعث می شود سرعت كامپیوتر هنگام روشن شدن خیلی كند شود. System tray icon برای پاك كردن برنامه های مزاحم در این ناحیه باید دقت كرد .چون برنامه های سیستمی و درایورهای صوتی و گرافیكی مثل علامت بلندگو و آرم كارت گرافیك هم در این ناحیه هستند .

برای پاك كردن از منوی start منوی run را باز كرده و عبارت msconfig را در آن تایپ كنید .پنجره ای با نام system configuratio utility باز می شود كه در آن تب startup را فعال نمایید . What is the system tray on my computer حالا لیستی از برنامه هایی كه در موقع روشن شدن ویندوز بالا می آیند در جلوی شماست . Hide icons in system tray هر برنامهای را كه نخواستید هنگام روشن شدن بالا بیاید و باعث كندی شود را با برداشتن تیك غیرفعال كنید . Windows 7 system tray icons missing خیلی مراقب باشید زیرا اگر برنامه ای را كه به سیستم عامل ویندوز مربوط است اشتباها پاك كنید ویندوز دچار خرابی می شود.

در ویندوز اكس پی در همین قسمت گزینه ای به نام hide all microsoft services وجود دارد كه اگر آن را بزنید برنامه هایی را كه به ویندوز مربوط است را مخفی می كند و لیستی را به شما میدهد كه در آن خبری از فایل های سیستم نیست و راحت و با اطمینان تر می توان بقیه برنامه ها را از لیست خارج كرد.

کلمات کلیدی: افزایش سرعت کامپیوتر, task bar, پاک کردن برنامه های مزاحم, افزایش سرعت ویندوز, ویندوز اکس پی, ترفندهای ویندوز, علت کند شدن ویندوز, msconfig, حذف ایکون برنامه ها, آیکون برنامه ها از system tray, system try چیست

banner